Wel­come to the North

Upp­lev TEMPUR North™ säng­sy­stem

Bil - - SNÖSKOTER FAMILJESKOTRAR -

In­spi­re­rat av det vid­sträck­ta och orör­da land­ska­pet i Nor­den. De­sign­säng­en TEMPUR North har en mi­ni­ma­lis­tisk, run­dad de­sign och fly­tan­de es­te­tik. TEMPUR -North for­mar sig ef­ter din kropps­form och ger dig en käns­la av tyngd­lös­het och din bäs­ta natt­sömn. Be­sök en bu­tik nä­ra dig och ta re­da på hur du kan ska­pa din dröm­säng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.