Nis­san Le­af är po­li­sens se­nas­te bil­val

Bil - - FRAMVAGNEN -

PO­LI­SEN FÖR­SÖ­KER ock­så dra sitt strå till stac­ken vad gäl­ler sänkt mil­jöpå­ver­kan. Av om­kring 1 900 ci­vi­la for­don in­om myn­dig­he­ten är i dag ett få­tal eta­nol- el­ler gas­driv­na samt ett 20-tal el­hy­bri­der. Nu tar po­li­sen yt­ter­li­ga­re ett kliv för att an­pas­sa sig till riks­da­gens mil­jö­mål om att nå en fos­si­lo­be­ro­en­de for­dons­flot­ta till år 2030 och EU:S mål om att tä­torts­tra­fik ska va­ra ut­släpps­fri år 2050. Där­för har po­li­sen köpt in tio ex­em­plar av el­bi­len Nis­san Le­af. Man har valt den va­ri­ant som har 30 kwh-bat­te­ri för läng­re räck­vidd (på pap­pe­ret upp till 25 mil).

Po­li­sens test med el­bi­lar på­går till och med den 30 april i år, där­ef­ter ska för­sö­ket ut­vär­de­ras. Fal­ler det väl ut ska po­li­sen kö­pa in yt­ter­li­ga­re tio el­bi­lar.

Le­af ut­vär­de­ras av po­li­sen i Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.