Ford Fi­es­ta ST bu­sar till sig än­nu mer

Bil - - FRAMVAGNEN -

FORD FI­ES­TA ST får mer kraft och funk­tio­ner än ti­di­ga­re. De­bu­ten sker först näs­ta år men bi­len vi­sas upp re­dan nu.

Nya Ford Fi­es­ta ST har en ny­ut­veck­lad tre­cy­lind­rig tur­bo­mo­tor på 1,5 li­ter på 200 häst­kraf­ter och 290 newton­me­ter samt ett kol­di­ox­id­ut­släpp på 114 gram per kilo­me­ter.

Mo­torn har cy­lin­derav­stäng- nings­tek­nik, trots att att det är en tre­pip. Om in­te mo­torns ful­la ka­pa­ci­tet be­hövs kopp­las en burk ur men är re­do på nytt in­om 14 mil­li­se­kun­der. Med mo­torn kla­rar nya Fi­es­ta ST av sprin­ten 0-100 km/h på 6,7 se­kun­der.

Chas­sit är vi­da­re­ut­veck­lat Fords pre­stan­daav­del­ning och kom­mer att ha tor­que Vecto­ring-tek­nik vil­ket ska för­bätt­ra väg­håll­ning­en och mot­ar­be­ta un­der­styr­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.