TESLA LOCKAS TILLTROLLHÄTTAN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Teslas pla­ner på att eta­ble­ra en fa­brik i Eu­ro­pa har dra­git in­tres­se till sig. Nu har en grupp med bas i Troll­hät­tan fått upp ögo­nen för den ame­ri­kans­ka el­bils­till­ver­ka­ren. En grupp in­tres­sen­ter, med bland an­nat Bu­si­ness Swe­den, har gått sam­man för att loc­ka den ame­ri­kans­ka el­bils­till­ver­ka­ren Tesla till Troll­hät­tan.

Grup­pen ska re­dan ha va­rit i kon­takt med Tesla och må­let är att få till en for­dons­till­verk­ning i sta­den, kanske till och med i den gam­la Saab-fa­bri­ken som Nevs i dag äger och som sägs kla­ra av att in­hy­sa än­nu en bil­till­ver­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.