FRANSK OPEL-SUV

Bil - - FRAMVAGNEN - Här kom­mer

helt nya bil­der på Opels kom­man­de suv i C-seg­men­tet, allt­så mel­lanstor. Den döps till Grand­land X, stor­le­ken till trots.

Om du tyc­ker att bil­der­na på nya Opel Grand­land X på­min­ner om en gam­mal Peu­geot 3008-pro­to­typ så har du helt rätt. Grand­land X ba­se­ras på just Peu­geot 3008 och man kan allt­så kal­la det för en frans­man med tysk ka­ross.

Det som hin­tar om att det är en Opel är gril­len, strål­kas­tar­na och det fak­tum att pro­to­ty­pen har blin­kers på skär­mar­na, det hål­ler Opel fast vid. Opel pla­ne­rar tre nya X-mo­del­ler där Cross­land var den förs­ta, Grand­land blir den and­ra och det kom­mer även en stör­re suv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.