DUN­LOP Sport Blu­re­spon­se

Bil - - KONSUMENT -

Dun­lop Sport Blu­re­spon­se blan­dar rik­tigt bra pre­stan­da med klart mer tvi­vel­ak­ti­ga re­sul­tat. De fles­ta egen­ska­per­na på torr väg lig­ger i topp­skik­tet för testet to­talt sett och det är rik­tigt bra. Mind­re bra är det sladd­be­näg­na be­te­en­det på vå­ta vägar lik­som det me­di­ok­ra vat­ten­pla­nings­re­sul­ta­tet. Rull­mot­stån­det är fö­re­döm­ligt lågt, men bätt­re egen­ska­per på vått tack!

To­tal­po­äng: 54 Cirka­pris: 692 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.