PI­REL­LI Cin­tu­ra­to P7 Blue

Bil - - KONSUMENT -

Pi­rel­li Cin­tu­ra­to P7 Blue pre­ste­rar på ex­tremt hög ni­vå och är bland an­nat testets mest kom­for­tab­la däck. Våte­gen­ska­per­na är rik­tigt bra vil­ket märks tyd­ligt vid våt­hand­lings­tes­ter­na där Pi­rel­li till­sam­mans med Goody­e­ar ploc­kar hem del­se­gern. En­da svac­kan hit­tar vi vid tes­ter­na av rull­mot­stånd som ger hög­re bräns­le­för­bruk­ning än de bästa däc­ken.

To­tal­po­äng: 62 Cirka­pris: 750 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.