Se upp med …

Bil - - BEGAGNAT -

Om du väl­jer 2,0 TDI, allt­så die­sel, så är det bästa mo­to­ral­ter­na­ti­vet. Välj ock­så ma­nu­ell väx­ellå­da ef­tersom den är mer på­lit­lig än S Tro­nic au­to­mat. Ben­sin­mo­torn 2,0 TFSI är det sto­ra pro­blem med, bland an­nat hög ol­je­för­bruk­ning. Många av des­sa har nya kol­var, el­ler nya mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.