CON­TI­NEN­TAL Con­tipre­mi­umcon­tact 5

Bil - - KONSUMENT -

Con­ti­nen­tal Con­tipre­mi­umCon­tact 5 har en svag­het som vi­sar sig i vat­ten­pla­nings­tes­ter­na – men det räc­ker för att tap­pa se­gern. I öv­rigt pre­ste­rar däc­ket myc­ket bra rakt ige­nom och det upp­vi­sar till och med ett bra re­sul­tat vid test av rull­mot­stånd. Pre­stan­da på torrt är bäst i testet och däc­ket är vid våt­hand­ling­tes­ter­na sä­ker­he­ten självt.

To­tal­po­äng: 62 Cirka­pris: 744 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.