GE­NE­RAL Al­ti­max Sport

Bil - - KONSUMENT -

Ge­ne­ral är ett av tys­ka Con­ti­nen­tals låg­pris­mär­ken och det märks tyd­ligt att Al­ti­max Sport in­te har gått ige­nom sam­ma ut­veck­lings­mäs­si­ga stål­bad som Con­tipre­mi­umcon­tact 5. För­vis­so rul­lar Ge­ne­ral li­ka lätt som Con­ti-däc­ket, men där slu­tar lik­he­ter­na. Al­ti­max-däc­ket är okom­for­ta­belt, det kla­rar vat­ten­pla­ning då­ligt och på våt­ba­nan pre­ste­rar det in­te alls ett sär­skilt sä­kert upp­trä­dan­de.

To­tal­po­äng: 40 Cirka­pris: 650 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.