FAL­KEN ZIEX ZE914

Bil - - KONSUMENT -

Fal­ken ZIEX ZE914 blan­dar högt och lågt pre­stan­da­mäs­sigt. Det kla­rar vat­ten­pla­nings­tes­ter­na bäst av al­la däc­ken i testet, men det är testets minst kom­for­tab­la däck. Vid våt­hand­lings­tes­ter­na vi­sar sig Fal­ken va­ra yt­terst me­di­o­kert pre­ste­ran­de, men i älg­testet är det bland de bästa i testet. Den här bland­ning­en ger en onö­digt stor sväng­ning som in­te gyn­nar nå­gon.

To­tal­po­äng: 48 Cirka­pris: 618 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.