LAND­SA­IL LS388

Bil - - KONSUMENT -

Ki­ne­sis­ka Land­sa­il LS388 är ett ty­piskt medeldäck där ett par egen­ska­per föl­jer nå­gorlun­da pre­sta­tions­ni­vå. Broms­grep­pet på bå­de torr och våt väg är bra, men så snart vi bör­jar svänga på rat­ten ute på våt­hand­ling­ba­nan så märks desto stör­re pro­blem. Oba­lan­se­rat upp­trä­dan­de drab­bar fö­ra­ren och Land­sa­il bju­der på testets säms­ta pre­sta­tion i älg­testet.

To­tal­po­äng: 44 Cirka­pris: 482 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.