KUM­HO Ecsta HS 51

Bil - - KONSUMENT -

Kum­ho ECSTA HS 51 är testets bäst brom­san­de däck på vått un­der­lag. Rik­tigt po­si­tivt, men det ha­de va­rit be­tyd­ligt bätt­re om Kum­ho ha­de or­kat pre­ste­ra lik­nan­de re­sul­tat vid fler del­tes­ter – men så är in­te fal­let. I stäl­let lan­dar pre­sta­tions­ni­vån på en be­tänk­ligt me­di­o­ker ni­vå där upp­trä­dan­det på våt­hand­ling­ba­nan är ett ne­ga­tivt ut­rops­tec­ken.

To­tal­po­äng: 45 Cirka­pris: 659 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.