TOYO Prox­ess CF2

Bil - - KONSUMENT -

Re­sul­tat­listans mitt­fält är egent­li­gen in­te bra nog, nå­got som Toyo Prox­ess CF2 tyd­ligt vi­sar. Det du­ger in­te att va­ra det mest lätt­rul­lan­de däc­ket, sär­skilt in­te då man sam­ti­digt pre­ste­rar testets säms­ta re­sul­tat vid vat­ten­pla­nings­tes­ter­na. Broms­ning­ar­na fun­ge­rar helt okej, men vid våt­hand­ling­en är Prox­ess CF2 in­te fullt li­ka im­po­ne­ran­de. Blan­dar mel­lan högt och lågt.

To­tal­po­äng: 46 Cirka­pris: 622 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.