ACHIL­LES Atr-sport

Bil - - KONSUMENT -

Det är förs­ta gång­en som vi kör Achil­les-däck och om det är den här pre­sta­tions­ni­vån som de ska le­ve­re­ra så hop­pas vi slip­pa Achil­les i fram­ti­den. ATR Sport-däc­ket kan myc­ket väl va­ra det säms­ta vi nå­gon­sin kört – in­te minst på våt­hand­ling­ba­nan där det upp­träd­de rent tra­fik­far­ligt. Så gör dig själv en tjänst, köp in­te den här smör­jan. Sat­sa på nå­got av de bästa däc­ken. Det be­ta­lar sig.

To­tal­po­äng: 29 Cirka­pris: 596 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.