Se upp med …

Bil - - BEGAGNAT -

2016 åter­kal­la­des Vol­vo­bi­lar med fem­cy­lind­rig die­sel då de plöts­ligt kun­de stan­na för att star­ta di­rekt. And­ra fel kan va­ra ag­gre­gat­rem som går av och trass­lar in sig i kam­rem­men. Vat­tenläc­kage från pa­no­ra­ma­ta­ket, ryc­kig au­to­mat­lå­da. Upp­da­te­ring­ar fö­re­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.