STÖR­RE 911 TURBO

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det här är de förs­ta bil­der­na på mu­lan av det som ska bli 911 Turbo när den är klar, men det kom­mer att drö­ja en bra stund in­nan det är dags. Som vi kan se på bil­der­na kom­mer 911 Turbo att växa jäm­fört med nu­va­ran­de mo­dell.

De sto­ra skärm­bred­dar­na ger fak­tiskt li­te vib­ra­tio­ner av täv­lings­bi­len 934 från 70-ta­let men det­ta är en bil för gat­bruk. Porsche 991 Turbo S har re­dan den 580 häst­kraf­ter och att skräm­ma ur mo­torn li­te mer kraft så att den ham­nar på 600 häst­kraf­ter, el­ler mer, är ing­et stör­re jobb.skärm­bred­dar­na in­di­ke­rar även stör­re och bre­da­re däck vil­ket i sin tur ge­ne­re­rar bätt­re grepp.

Vi jagar vi­da­re för att få fram bil­der­na på 992 i pro­to­typ-ut­fö­ran­de men räk­nar in­te med att den är ute på fäl­tet för­rän om ett halv­år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.