An­ders Pas­sat åter­ställ­des

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MAR­CUS ENG­STRÖM

An­ders Hans­son fick sin Pas­sat åt­gär­dad men blev in­te nöjd med re­sul­ta­tet. Trots att Volks­wa­gen Sve­ri­ge sä­ger att det är omöj­ligt lyc­ka­des han få verk­sta­den att in­stal­le­ra den ur­sprung­li­ga mjuk­va­ran.

– Jag ser det he­la som en tem­po­rär lös­ning ef­tersom jag nu åter­i­gen kör om­kring med en lag­vid­rig bil, sä­ger An­ders Hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.