AMG GT4 PÅ GÅNG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vid bilut­ställ­ning­en i Genè­ve i mars vi­sa­de Mer­ce­des upp den vack­ra kon­cept­bi­len AMG GT4 och när den nu dy­ker upp på vägar­na ty­der det på att den blir verk­lig­het. Vi sik­ta­de AMG GT4 i när­he­ten av AMG:S lo­ka­ler i Tyskland, maske­rad för att lik­na en Mer­ce­des Cls-pro­to­typ. Bi­len sik­tar in sig på Porsche Pa­na­me­ra, BMW 6-serie Gran Cou­pé och Au­di S7/RS7 med sitt cou­pé­lik­nan­de tak och fy­ra dör­rar. Mo­torn kom­mer att bli en fy­ra­li­ters V8 med över 600 häst­kraf­ter som ock­så åter­finns i AMG E63 vil­ket känns na­tur­ligt då bi­len byggs på E-klass och in­te sport­bi­len GT. Me­ka­niskt sett kom­mer GT4 att bli lik­vär­dig med AMG E63 och då den de­lar Mra-platt­for­men med den­na är det bak­hjuls­drift som gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.