HYUN­DAI KONA SNART VERK­LIG­HET

Bil - - FRAMVAGNEN -

Att Hyun­dai hål­ler på med en mind­re suv är ing­en hem­lig­het men nu har den även fått ett namn. Hyun­dai har döpt den till Kona.

Pla­ne­rad de­but till som­ma­ren el­ler möj­li­gen hös­ten det­ta år, då för­stås på bil­sa­long­en i Frank­furt. Hyun­dais nya ba­by-suv kom­mer att ta upp kam­pen med and­ra bi­lar med ud­da ut­se­en­de såsom Nis­san Ju­ke, Re­nault Cap­tur, Opel Moc­ca X. Ka­ros­sen är klart in­spi­re­rad av 2014 års kon­cept­bil Int­ra­do.

Tro­li­gen kom­mer Kona att byg­gas på Hyun­dai i20 platt­for­men men de­lar­na kom­mer att bli en mix av i20/i30. Det är högst tro­ligt att det kom­mer att fin­nas bi­lar med driv­ning­en fram el­ler på al­la fy­ra re­dan vid in­tro­duk­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.