Bilspi­o­nen

Bil - - INNEHÅLL - FOTO: CARPIX TEXT: PEO KJELLSTRÖM, MATTIAS RABE

Porsche Macan är en av fö­re­ta­gets stor­säl­ja­re men även dy­li­ka be­hö­ver frä­schas upp med jäm­na mel­lan­rum och nu är det dags för den­na suv ock­så. På des­sa ny­tag­na bil­der kan vi se att Macan får nya strål­kas­ta­re, el­ler i al­la fall in­sat­ser, och en ny främ­re stöt­fång­a­re med en stör­re spoi­ler­läpp. Typiskt Porsche är att de ka­mou­fle­rar si­na bi­lar för att se ut som de nu­va­ran­de för att de ska va­ra svå­ra­re att upp­täc­ka. Bak­lju­sen är helt maske­ra­de men vi miss­tän­ker att de kom­mer att lik­na nya Pa­na­me­ra med en Led-li­na mel­lan lju­sen. An­nars finns det ju ing­en an­led­ning att maske­ra även det ut­rym­met. Tro­ligt­vis blir det även li­te för­änd­ring­ar in­vän­digt och kanske även på mo­tor­si­dan för att hål­la Macan fräsch tills det är dags för en helt ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.