VOLVO BLIR MADE IN INDIA

Bil - - FRAMVAGNEN -

In­gång Volvo med­de­lar att de ska bör­ja till­ver­ka bi­lar i In­di­en, pro­duk­tio­nen ska star­ta re­dan i år. Först ut att till­ver­kas i lan­det blir Xc90-mo­del­len. Fa­bri­ken som lig­ger nä­ra Ban­ga­lo­re i söd­ra In­di­en är an­pas­sad för Spa-platt­for­men. Un­der för­ra året sål­de Volvo en­dast 1 400 bi­lar i lan­det men det är en ök­ning med 24 pro­cent jäm­fört med fö­re­gå­en­de år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.