Tes­la åter­in­för gra­tis ladd­ning

Bil - - FRAMVAGNEN -

En för­del med Tes­la Mo­del S och Mo­del X har va­rit att det in­går livs­tids gra­tisladd­ning vid Teslas Su­per­char­ger-ladd­sta­tio­ner. Den för­de­len för­svann i bör­jan av året. Den 15 ja­nu­a­ri på­bör­ja­des ett nytt av­tal som med­för­de att den som köp­te en Mo­del S el­ler Mo­del X ef­ter nämn­da da­tum fick en år­lig ladd­pott om 400 kwh. Lad­da­de man mer än så på­för­des en av­gift.

Nu har Tes­la med­de­lat att man åter­i­gen kan lad­da gra­tis un­der obe­grän­sad till vid Su­per­char­ger-sta­tio­ner­na, oav­sett när man köp­te sin Tes­la Mo­del S el­ler Mo­del X.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.