HELHET

Bil - - TEST -

Ci­troën le­ve­re­rar, men mest på charm, kom­fort och de­sign. C3 är ing­en då­lig bil men ger in­te rik­tigt sam­ma för­de­lar som de mer pro­sa­is­ka kon­kur­ren­ter­na. Fram­för allt kom­mer den till kor­ta när det gäl­ler ut­rym­men i bak­sä­tet. Vi tror C3-kun­den vär­de­rar de­sign mer än funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.