HELHET

Bil - - TEST -

Toyo­ta Ya­ris Hy­brid stic­ker ut bland test­bi­lar­na ef­tersom den har au­to­mat­lå­dan som stan­dard. Vi vet ock­så att den kan kö­ras rik­tigt snålt i verk­lig kör­ning. De­fi­ni­tivt ett bra köp, men in­te om man gil­lar bil­kör­ning och en väx­ellå­da som sva­rar på ga­sen. Vad vill du ha ut av din bil?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.