HELHET

Bil - - TEST -

Swift är mind­re än fy­ra­me­ters­kon­kur­ren­ter­na, och vä­ger mind­re än 1 000 ki­lo. Den be­ty­der bra prestanda, låg för­bruk­ning och bra kö­re­gen­ska­per. Jäm­fört med tys­ta Se­at Ibi­za är det en strid på kni­ven. Men vi tyc­ker att utrust­ning­en av­gör sa­ken till Su­zu­kis för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.