HELHET

Bil - - TEST -

Se­at Ibi­za har vinnar­kva­li­te­ter ut­an tve­kan. Chas­sit hål­ler topp­klass, bi­len är tyst och bekväm och utrust­ning­en in­klu­de­rar det vik­ti­gas­te – au­tobroms och luft­kon­di­tio­ne­ring till ex­em­pel. Men i jäm­fö­rel­se med kon­kur­ren­ter­na fram­står Ibi­za trots allt som ma­gert ut­rus­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.