FAKTA

Bil - - BEGAGNAT -

Tek­nis­ka da­ta

Mo­tor: Ben­sin. Rak sex­cy­lind­rig, 4 ven­ti­ler/cy­lin­der. Cy­lin­der­vo­lym 2 494 cm3, max ef­fekt 192 hk vid 6 000 r/min, max vrid­mo­ment 245 Nm vid 3 500 r/min.

Kraftö­ver­fö­ring: Mo­torn fram, bak­hjuls­drift. 6-väx­lad ma­nu­ell lå­da alt. 5-väx­lad au­to­mat.

Far­tre­sur­ser: Topp­fart 235 km/h ac­ce­le­ra­tion 0-100 km/h 7 s.

Bräns­le­för­bruk­ning: 0,89 li­ter/ mil vid blan­dad kör­ning.

Se upp med …

Z4 är ba­se­rad på 3-serie E46 som va­rit för­sko­nad mot all­var­li­ga fel. Där­med in­te sagt att allt är frid och fröjd. Vik­tigt är re­gel­bun­den ser­vice och do­ku­men­ta­tion på det­ta. Många av de bil­li­gas­te är im­port, någ­ra är kroc­ka­de och re­pa­re­ra­de. Kanske brist­fäl­ligt. Någ­ra har skru­va­de mä­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.