FAKTA

Bil - - BEGAGNAT -

Tek­nis­ka da­ta

Mo­tor: Ben­sin. Box­ersexa, 4 ven­ti­ler/cy­lin­der. 2 687 cm3, max ef­fekt 220 hk vid 6 400 r/min, max vrid­mo­ment 260 Nm 4 750 r/min. Kraftö­ver­fö­ring: Mitt­mon­te­rad mo­tor, bak­hjuls­drift. 5-väx­lad ma­nu­ell lå­da alt 5-väx­lad au­to­mat. Far­tre­sur­ser: Topp­fart 250 km/h ac­ce­le­ra­tion 0-100 km/h 6,6 s. Bräns­le­för­bruk­ning: 0,99 li­ter mi­len vid blan­dad kör­ning.

Se upp med …

Mo­torn har en mel­la­nax­el med en tvek­sam lag­ring i bak­kant. Ett per­ma­nents­mort la­ger som in­te smörjs av mo­tor­ol­jan. Går lag­ret sön­der blir det to­tal­ras. Vid kopp­lings­byte bör det­ta la­ger ock­så by­tas. Kal­las Ims-la­ger. Tändspo­lar kan gå på lunch

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.