PORSCHE BOX­S­TER

Bil - - BEGAGNAT -

BETYG ÄGA

Hur kul den än är blir ägan­det dessvär­re tok­dyrt.

KÖRA

Fan­tas­tisk pre­ci­sion och ba­lans. Grym styr­ning.

KOM­FORT

In­te så strut­tig som Z4 och går nå­got mju­ka­re.

LÄTTSÅLD

Äld­re ex­em­plar än mo­dellår 2000 är svå­ra­re att säl­ja.

SÄ­KER­HET

Ej krock­testad och har in­te ESP som stan­dard.

ROST

Tro­ligt­vis in­te då ka­ros­sen är hel­gal­vad. Men kol­la äld­re bi­lar no­ga.

HELHET

Porsche Box­s­ter är bäst när det verk­li­gen gäl­ler och har ett fan­tas­tiskt vägupp­trä­dan­de. Från 1997 ha­de den 2,5-li­tersmo­tor på 204 hk där det va­rit pro­blem med vis­sa. Bätt­re när 2,7-li­ters kom år 2000. Där­e­mot an­ser vi bi­len va­ra allt­för dyr, jäm­fört med Z4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.