BMW Z4

Bil - - BEGAGNAT -

BETYG ÄGA

In­te bil­li­gast att äga men vi be­dö­mer det som håll­bart.

KÖRA

Lek­full och ro­ligt hu­mör. In­sta­bil i hög fart.

KOM­FORT

Fö­rar­po­si­tion ”ovan­på” ba­kax­eln gör att man kän­ner allt.

LÄTTSÅLD

Med ”rätt” mo­tor och en so­lig vår­dag. Inga pro­blem.

SÄ­KER­HET

Fy­ra stjär­nor i Eu­ro NCAP och ESP som stan­dard.

ROST

Körs säl­lan un­der vin­tern och bör in­te va­ra rostan­grip­na.

HELHET

BMW Z4 är en rik­tig sport­bil med allt vad det in­ne­bär av halv­dan kom­fort och ro­ligt upp­trä­dan­de. En Z4 för om­kring 100 000 kro­nor är ett bätt­re köp än första ge­ne­ra­tio­nen Box­s­ter som är näs­tan hut­löst dy­ra i för­hål­lan­de till sin ål­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.