BETYG

Bil - - TEST -

ÄGA Myc­ket dyrare men ock­så myc­ket me­ra mo­tor än GLC. Trots det hög­re pri­set in­te så myc­ket dyrare att köra än GLC. KÖRA

Väl­digt ”på” he­la ti­den. Vill ge en spor­tig fram­to­ning. Ka­non­fin mo­tor med till­hö­ran­de au­to­box. KOM­FORT

Känns väl­digt hårt fjäd­rad. Kul ett tag, in­te i läng­den. UT­RYM­MEN

Säm­re lastut­rym­men än X3 vil­ket är helt na­tur­ligt. SÄ­KER­HET

Gam­malt krock­test på X3 gäl­ler. MILJÖ 149 gram kol­di­ox­id ger två plus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.