HELHET

Bil - - TEST -

Ha­de det ba­ra va­rit driv­li­na det hand­la­de om ha­de det­ta va­rit en vin­na­re, men nu är ju den­na in­te rik­tigt jäm­för­bar med GLC i det­ta test. Spor­tig­he­ten har satts i hög­sä­tet och det är kul men kan va­ra rätt tröt­tan­de ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.