HELHET

Bil - - TEST -

GLC är ju en myc­ket mo­der­na­re bil än X4 som ba­se­ras på gam­la X3 och det märks på många sätt. Mer­ce­des är ock­så myc­ket mer vil­sam att köra och kom­for­ten är myc­ket bätt­re. GLC är en bra bil, oav­sett ka­ross.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.