HELHET

Bil - - TEST -

Mer­ce­des vin­ner men det sit­ter hårt åt. Bätt­re kom­fort och väge­gen­ska­per­na hjäl­per E-klass till se­ger. Den ha­de va­rit stör­re om in­te mi­len bli­vit så myc­ket dyrare jäm­fört med BMW.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.