FIX PAD

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 99 kro­nor. Köp­stäl­le: Clas Ohl­son.

Kan det här verk­li­gen fun­ge­ra? En ma­giskt mat­ta som hål­ler din mo­bil på plats även i lu­tan­de vin­kel. Jodå, Fix Pad är av ett klib­bigt gum­mi­ma­te­ri­al som ”su­ger” fast te­le­fo­nen ovän­tat bra. Vi pla­ce­ra­de mat­tan på fram­si­dan av handsk­fac­ket och mo­bi­len satt fast trots lut­ning­en. Åt­minsto­ne gjor­de den det dag ett och vi kan ty­värr in­te sva­ra på om den för­blir klib­big om en må­nad, el­ler om ett år… Nå­väl. Även om fäst­för­må­gan im­po­ne­rar fal­ler pro­duk­ten på att mo­bi­len ham­nar för långt ifrån fö­ra­ren. Om du ba­ra vill ha nå­gon­stans att läg­ga din te­le­fon, el­ler plån­bok, nyck­lar och så vi­da­re – så fun­ge­rar Fix Pad bra, men som mo­bil­hål­la­re för att fak­tiskt an­vän­da te­le­fo­nen, till att ringa med, som mu­sik­spe­la­re el­ler som na­vi­ga­tor, så blir be­ty­get un­der­känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.