BELKIN CAR CUP MOUNT

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 349 kro­nor. Köp­stäl­le: Kjell & Com­pa­ny.

Var sit­ter mugg­hål­la­ren i din bil? Det av­gör näm­li­gen om den här pry­len är allt ifrån ge­ni­al till full­kom­ligt oan­vänd­bar. Själ­va kon­struk­tio­nen är bra och ge­di­gen. Du vri­der ett reg­lage för att ”spän­na ut” hål­la­ren i mugg­hål­la­ren så att den sit­ter myc­ket sta­bilt. Kul­le­den är bra och det är en fröjd att vri­da och vink­la mo­bi­len ef­ter be­hag. Men som sagt, var sit­ter mugg­hål­la­ren? Vi ha­de till­gång till sex bi­lar och i fy­ra av dem sit­ter mugg­hål­la­ren i mitt­kon­so­len ba­kom väx­elspa­ken och där blir mo­bil­pla­ce­ring­en ex­tremt då­lig. Men i två av bi­lar­na sit­ter mugg­hål­la­ren bor­tan­för väx­elspa­ken och där pas­sar mo­bi­len yp­per­ligt. Sta­tisti­ken sä­ger allt­så att den här mo­bil­hål­la­ren in­te pas­sar din bil, men gör den det så fun­ge­rar den ut­märkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.