BE­TYG

Bil - - TEST -

ÄGA

Läg­re grund­pris än Vol­vo och Au­di loc­kar med för­mån­li­ga pa­ket. Aning­en läg­re mil­kost­nad än Vol­vo. Bryr sig kö­pa­re i den här di­vi­sio­nen?

KÖ­RA

Q5 är en spor­tig typ med fast fjäd­ring och rapp styr­ning. Au­dis die­sel­fy­ra är tys­tast och le­nast. Väx­ellå­dan tve­kar ibland.

KOM­FORT

Fas­ta­re fjäd­ring och hög­re däck­bul­ler i ku­pén än Vol­vo. Bra jus­ter­mån på sto­lar­na.

UT­RYM­MEN

Mar­gi­nellt mind­re bak­sä­te och ba­ga­geut­rym­me än Vol­vo.

SÄ­KER­HET

Högs­ta Eu­ro Ncap-be­tyg och su­perb i un­dan ma­nö­ver­testet. Hjälp­sy­stem finns men kos­tar.

MILJÖ

Snål och ren på pap­pe­ret. Un­der test­pe­ri­o­den går Au­din dess­utom snå­last.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.