BE­TYG

Bil - - TEST -

ÄGA

Plöts­ligt hän­der det – en Vol­vo har högst in­stegs­pris i test! Dock med li­ten mar­gi­nal. Otro­ligt jämnt i eko­no­mi­ron­den mel­lan Au­di och Vol­vo. Ser­vice/un­der­håll kos­tar på.

KÖ­RA

Väl­digt lätt styr­ser­vo. Sta­dig i hög fart, lätt­körd och smi­dig i stads­tra­fik. Volvos Vea-die­sel står in­te ut ur mäng­den. La­gom tyst och stark.

KOM­FORT

Med test­bi­lens luft­fjäd­ring och aku­stikru­tor åker vi mjukt och tyst.

UT­RYM­MEN

Vol­von är li­te stör­re i bak­sä­tet och ba­ga­geut­rym­met.

SÄ­KER­HET

Bil­lig sä­ker­hets­ut­rust­ning. Sva­ga­re i un­dan ma­nö­ver­test än Au­di. Otestad hos Eu­ro NCAP ger av­drag.

MILJÖ

På papp­ret jämnsnål med Au­din och drar un­ge­fär li­ka myc­ket vid verk­lig kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.