HEL­HET

Bil - - TEST -

Nya Q5 hål­ler en enormt hög ni­vå ge­nom he­la po­ängska­lan. Den är in­te då­lig i nå­gon gren men om vi får öns­ka så vill vi ha li­te bätt­re in­nerut­rym­men och ett läg­re pris. Det som till sist fäl­ler av­gö­ran­det till Au­dis för­del är det im­po­ne­ran­de be­te­en­det i un­dan­ma­nö­ver­testet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.