HEL­HET

Bil - - TEST -

Vol­vo blir snu­vad på testse­gern med li­ten mar­gi­nal. Med ett bra krock­testre­sul­tat från Eu­ro NCAP skul­le XC60 få hög­re po­äng men i dags­lä­get stan­nar den här. Nya XC60 har en väl­digt hög lägsta­ni­vå men stic­ker in­te ut, den är var­ken rym­li­gast, smar­tast el­ler bil­li­gast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.