HEL­HET

Bil - - TEST -

Nis­san Leaf var fö­re­gång­a­ren i el­bils­seg­men­tet och har nu va­rit på mark­na­den i många år. I Ja­pan bör­ja­de den fak­tiskt säl­jas re­dan 2010. Det märks. De­sig­nen är da­te­rad, och räck­vid­den räc­ker in­te till. När Nis­san Leaf stan­nar kan Re­nault Zoe tuf­fa vi­da­re yt­ter­li­ga­re tio mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.