HEL­HET

Bil - - TEST -

Re­nault Zoe vin­ner testet med bred mar­gi­nal. Räck­vid­den sä­ger allt. Dess­utom gil­lar vi Zoe som bil. Den är kom­pakt, rym­lig och lätt­körd. Till sist är den kon­kur­rens­kraf­tigt pris­satt, i el­bils­seg­men­tet. En solklar vin­na­re. Mi­nus för att den in­te kla­rar snabb­ladd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.