DUSTER BYTER GENERATION

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya Da­cia Duster går i upp­tram­pa­de spår och fram­till märks främst en ny stöt­fång­a­re med uppdragen hasp­låt i plast av pro­por­tio­ner likt en kän­gu­rufång­a­re. Fram­flyg­lar­na har fått ho­ri­son­tel­la plast­lis­ter smyc­ka­de med gä­lar och em­blem. Nya Da­cia Duster byg­ger på sam­ma platt­form som ti­di­ga­re men ska in­te ha en plåt­bit ge­men­samt med fö­re­gång­a­ren. Bland an­nat har vindru­tan flyt­tats 100 mil­li­me­ter fram­åt för att ge mer plats i ku­pén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.