SUPRA BLIR ARGARE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu har vi fång­at nya Toyo­ta Supra på bild.

Även om bi­len är kraf­tigt maske­rad kan vi se att de nya for­mer­na kom­mer att bli rik­tigt ag­gres­si­va med tre sto­ra luftin­tag i fron­ten och tro­li­gen ock­så en stor bakvinge även om den all­ra störs­ta kom­mer att va­ra till­val.

Supra kom­mer att på­min­na myc­ket om kon­cept­bi­len FT1 som vi­sa­des re­dan 2014.

Det är in­te rik­tigt klart när nya Supra kom­mer att de­bu­te­ra på mark­na­den men även om den kanske vi­sas sent i år kom­mer den in­te för­rän som 2018 års mo­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.