>>

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: RANGE RO­VER

En­ligt Range Ro­vers mark­nads­fö­ra­re fyl­ler Ve­lar ut tom­rum­met mel­lan Evo­que och Range Ro­ver Sport. Men i själ­va ver­ket in­tar den pris­mäs­sigt en po­si­tion som lig­ger kan­ni­ba­lis­tiskt nä­ra Range Ro­ver Sport. Ve­lar är 4,8 me­ter lång och kos­tar med die­sel­fy­ran på 240 häst­kraf­ter 668 900 kro­nor. Det be­ty­der att den är blott sju cen­ti­me­ter kor­ta­re än Range Ro­ver Sport med sam­ma motor och fak­tiskt kos­tar 1 900 kro­nor mer! På suv-mark­na­den lan­dar den i ett tom­rum. Stör­re än Au­di Q5, BMW X3, Mer­ce­des GLC och Porsche Macan. Mind­re än Q7, X5, GLE och Cay­en­ne. Kanske har Range Ro­ver hit­tat ett seg­ment för kun­der som vill ha en mind­re ut­ta­lad suv­ka­rak­tär, ut­an att gli­da över till det in­fan­ti­la suv-cou­pé-for­ma­tet.

Med två me­ter i bredd och 4,8 me­ter i längd blir det hyf­sat med ut­rym­me, men än­då över­ras­kan­de li­tet. Pa­ke­te­ring­en är mer ele­gant än

Ve­lar har dubb­la bild­skär­mar i mitt­kon­so­len och en stor TFTskärm som hu­vud­in­stru­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.