BE­TYG

Bil - - TEST -

ÄGA Även Mer­ce­des är dyr om man vill ha Volvostan­dard på ut­rust­ning­en. Klart dy­rast att äga bland des­sa tre med en mil­kost­nad på knap­pa 58 kro­nor mi­len. KÖ­RA

Mer­ce­des har med ti­den väs­sat kö­re­gen­ska­per­na. Nio­väx­lad au­to­mat väx­lar som i smör. Snål på sop­pa. KOM­FORT

Till­sam­mans med V90 sät­ter E-klass kom­fortrib­ban högt. Bå­da går myc­ket tyst. UT­RYM­MEN

Spa­ti­öst minst sagt. E-klass las­tar mest, men så lu­tar in­te bakru­tan så myc­ket. SÄ­KER­HET

Myc­ket hög sä­ker­hets­ni­vå möj­lig, hyf­sad i un­dan­ma­nö­ver­testet och fem stjär­nor i Eu­ro NCAP. MILJÖ

109 gram CO2 är en låg upp­gi­ven siff­ra och E-klass gick gans­ka snålt i vårt för­bruk­nings­test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.