OÖVERVINNERLIG TOYOTAHILUX

Bil - - FRAMVAGNEN -

En av värl­dens bäs­ta och mest sål­da pick­uper – Hi­lux – fi­rar 50 år näs­ta år. Det lyf­ter Toyo­ta fram ge­nom att stäl­la ut en ex­tra tuff va­ri­ant av se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen. Nam­net är Hi­lux In­vin­cib­le 50. Och Hi­lux är nå­got av en oövervinnerlig bil (in­vin­cib­le är det eng­els­ka or­det för oövervinnerlig). Den sil­ver­lac­ke­ra­de dub­bel­hytt­bi­len med svart och röd de­ka­le­ring har fått matt­svar­ta skydds­lis­ter runt om, flak­bå­ge och rör­steg i svart, spe­ci­al­gjord bed­li­ner på fla­ket, svar­ta lättme­tall­fäl­gar på 18 tum och kraf­ti­ga ter­räng­däck från BF Goodrich. In­te­ri­ö­ren ska även den vara li­te tuf­fa­re, det är dock ing­et vi får se på bild, ty­värr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.