EN AV TIO KÖR MOT RÖTT

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ny un­der­sök­ning vi­sar att näs­tan var ti­on­de tra­fi­kant i Sve­ri­ge ig­no­re­rar rött ljus i tra­fi­ken. Fot­gäng­a­re är sämst på att stan­na för rött ljus i tra­fi­ken. Det vi­sar en un­der­sök­ning gjord av Motor­män­nens riks­för­bund och som om­fat­tar 11 400 ob­ser­va­tio­ner vid tolv oli­ka or­ter i Sve­ri­ge. På and­ra och tred­je plats i un­der­sök­ning­en kom­mer cy­klis­ter och mo­pe­dis­ter där siff­ror­na är 19 re­spek­ti­ve tolv pro­cent. Fjär­de plats går till tax­i­chauf­fö­rer där nio pro­cent bry­ter mot tra­fik­re­geln. Bätt­re är and­ra yr­kestra­fi­kan­ter som last­bils- och bus­schaf­fö­rer där siff­ran är tre re­spek­ti­ve fy­ra pro­cent. Fem pro­cent av per­son­bils­fö­rar­na kör mot rött ljus lik­som sex pro­cent av mo­tor­cy­klis­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.