SU­ZU­KI UPPDATERAR KLAS­SIS­KA JIMNY

Bil - - FRAMVAGNEN -

Su­zu­kis tuf­fa och fyr­kan­ti­ga jeep Jimny är på gång i sin fjär­de ge­ne­ra­tion. Av bil­der­na ser det ut som om de kört en Mer­ce­des G-klass på för hög vär­me i tvätt­ma­ski­nen. Nu­va­ran­de Jimny här­stam­mar från 1998 så det är onek­li­gen dags för en ny. Men av bil­der­na att dö­ma sat­sar ja­pa­ner­na på säk­ra kort och i det sto­ra he­la ver­kar bi­len se li­ka­dan ut även om det för­stås hänt en hel del med tek­ni­ken på 20 år. Även stor­leks­mäs­sigt ver­kar Jimny stå fast vid års­mo­dell 1998. Och på tal om stor­lek hand­lar det om små mo­to­rer i Jimny. En 0,66 li­ter stor tre­pip med tur­bo kom­mer att er­bju­das lik­som en nå­got stör­re en­li­ters Boos­ter­jet, även den med tre cy­lind­rar och tur­bo. Slut­li­gen, en 1,2-li­ters fy­ra men utan över­ladd­ning. Jimny kom­mer, lik­som G-klass, att vara dug­lig i ter­räng med hög mark­fri­gång och kor­ta över­häng. Den kom­mer att för­ses med fö­re­ta­gets eg­na All­grip Pro fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.